Služby

Ponúkame aj konzultačnú činnosť pre našich klientov. Sme špecialiazovaný na nasledovné oblasti:

  • Kalibrácia a online programovanie priemyselných robotov od výrobcov Kuka a Fanuc.
  • Vývoj mobilných robotov.
  • Simultaneous localization and mapping (SLAM) s použitím kamery, laseru a sonáru.
  • Výskum v oblasti robotiky.